Western

4. června 2010 v 18:52 | Shery |  Jezdecké disciplíny

Westernové jezdecké potřeby a oblečení 

Nejnápadnější součástí výstroje tvoří westernové sedlo s "hruškou". Sedlo se pokládá na složenou deku (pad). Jednoduchá uzda většinou nemá nánosník. Někteří koně se uzdí tzv. bosalem. Typický a zažitý oblek pro western tvoří džínové kalhoty, kozačky a klobouk.

Soutěžní disciplíny

Disciplíny, které se během soutěží vypisují, můžeme rozdělit na 4 hlavní skupiny: halter, drezura, rychlost, práce. Téměř všechny disciplíny se dělí na junio (pro koně do 5 let) a senio (pro koně od 6 let a starší)

Halter

Při této disciplíně se koně posuzují "na ruce". Posuzují se chody koně v kroku a klusu. Dále se hodnotí stavba těla a charakter. Před posouzením se koně rozdělují do skupin podle věku a pohlaví.

Showmanship at halter

Při této disciplíně se hodnotí zručnost a profesionalita účastníka, tedy nehodnotí se kůň jako takový. Porota posuzuje upravenost koně a schopnost účastníka optimálním způsobem prezentovat svého koně před porotou.

Drezura

Dělí na 5 kategorií: western pleasure, western horsemanship, western riding, trail a reining.

Western pleasure
Kůň musí dávat najevo radost z jízdy, jak už napovídá sám název disciplíny (pleasure = potěšení, radost). Účastníci jezdí společně v jedné aréně a musí na levou i pravou ruku předvést walk, jog a lope. Jezdci musí držet otěže stále v jedné ruce a nesmějí ruce měnit. Volnou rukou se nesmějí dotýkat sedla. Porota posuzuje, zdali se kůň chová klidně a jak rychle reaguje na pomůcky jezdce.

Western horsemanship

Zde se posuzuje držení těla a jezdecká vyspělost jezdce. V této disciplíně existují dvě části: individuální úloha a společná úloha. Během té individuální musí jezdec absolvovat parkur. Během společné části musí všichni účastníci předvést své koně v základních chodech, tj. walk, jog, lope. Porota posuzuje sed a držení těla jezdců, způsob, jakým udílejí pomůcky koním, a celkový dojem, který dvojice vytváří.

Trail
Tato disciplína je vlastně parkur, který se skládá z různých překážek, které jezdec může potkat v přírodě. Např. ohradu, v níž jsou dvířka, která musí jezdec nejprve otevřít a zase zavřít, na zemi položené kladiny do tvaru písmene "L", mezi kterými musí jezdec s koněm projít couváním, kladina, přes kterou musí jezdec překročit směrem do strany, potok, přes který je postaven dřevěný úzký most.

Reining
Při reiningu jezdec předvádí schopnost maximálního ovládání koně při různých pohybech. Jezdec absolvuje zkoušku, ve které musí předvést různé cviky, např.: stops - zastavení, spin, rollbacks, překroky a kruhy ve cvalu.

Rychlost
Rychlostní závody westernu mají dvě možné disciplíny: barrel race a pole bending.

Barrel race
Při této hře jezdec musí s koněm projet kolem třech barelů sestavených do trojúhelníku. Kolem každého barelu musí udělat kolečko.Vyhrává ta dvojice, která má nejlepší čas průjezdu. Účastníci se smějí barelů dotknout, ale pokud ho převrátí, započítává se k času 5 vteřin navíc.


Pole blending
Při této disciplíně je opět testována také obratnost. Pro tuto zkoušku se postaví do řady za sebou 6 tyčí. Vzdálenost mezi jednotlivými tyčemi je 7 m. Jezdec s koněm musí prokličkovat kolem každé tyče od konce na začátek. Potom se obrátí a jede znovu nazpátek a na konci se vrátí podél všech tyčí. Za poraženou tyč se přičítá 5 trestných vteřin.

Pracovní element

Krása jízdy na koni ve westernovém stylu vyniká nejlépe, když pozorujeme jezdce s koněm při práci s dobytčím stádem. V kategorii pracovní rozlišujeme následující části: working cowhorse a cutting. Working cowhorse
V této části musí kůň projevit svou schopnost zvládat práci na ranči. Musí projevit nejen reiningové kapacity, ale také ukázat, že má vlastnost zvanou "cow sence". Cow sense (cit pro dobytek) znamená, že kůň je schopen rychleji myslet a rychleji manévrovat nežli telata a krávy ve stádě. Závod se skládá opět ze dvou částí: dry work (bez stáda) - podobá se zkoušce reiningu a fence work - opravdová práce se stádem. Při této poslední části se do arény vpouští tele. Kůň musí udržet tele pod kontrolou na krátké stěně arény a následně ho alespoň dvakrát přehnat podél dlouhé stěny, přičemž se tele musí před krátkou stěnou otočit směrem k ní. Nakonec musí tele nahnat tele doprostřed arény a jednou kolem něho objet kruh v obou směrech.
Cutting
Při této části musí kůň s jezdcem vyhnat označené zvíře ze stáda doprostřed arény. Tele se nesmí samovolně do stáda vrátit.

Jak se vlastně jezdí western

Jezdec udílí svému koni pokyny pomocí otěží.. Takzvaný neckreining je způsob, jak koni oznámit, co po něm jezdec požaduje. Použití rukou:
Westernový kůň se jezdí s volnou otěží. Pouze v případě, že je třeba koně korigovat, zkrátí jezdec mírně otěže a utvoří tak lehký elastický kontakt s hubou koně. Při westernu je důležité, aby otěže byly stejně dlouhé. Při správné délce otěží stačí pouze lehké znamení rukou, aby kůň pochopil, co se od něho právě žádá. Tahání za otěže je vždy chybou. Kůň, který je ježděn jemnou rukou, si zachová citlivou hubu a bude reagovat na lehké pobídky jezdce. Naopak kůň ježděný tvrdou rukou bude mít hubu tak necitlivou, tvrdou, že bude potřebovat stále důraznější pobídky pro to, aby reagoval správně. Správné a ohleduplné zacházení s hubou koně je jezdcova zodpovědnost a úkol. Jezdí-li jezdec s otěžemi v jedné ruce, musí tuto ruku udržet pokud možno stále v jedné poloze. To je předpoklad pro ježdění s klidnou rukou. V případě, že je třeba koně korigovat napne jezdec lehce otěže pro dostatečný kontakt s hubou koně.
Cvičení pro získání jemné ruky:
Jezdec se pokusí o zastavení koně z klusu tak, že se posadí hlouběji do sedla a tichým klidným hlasem řekne Hooou. Když je jezdcův hlas přitom klidný a tichý, je velmi pravděpodobné, že i jeho pomůcka rukou bude jemná. Pokud však jezdec koně ostře, hlasitě okřikne, má tendenci prudce trhnout otěžemi, a tak koně donutit k zastavení.
Neckreining
způsob ovládání koně pomocí doteků otěží na krku koně. Když jezdec přiloží otěž k jedné straně krku koně, musí kůň změnit směr pohybu. například v oblouku musí jezdec přiložit vnější otěž ke krku koně a vnitřní dát naopak od něj. při ovládání koně pouze jednou rukou může dát jezdec pobídku k projetí oblouku tak, že prstem, který má mezi otěžemi, mírně napne vnitřní otěž. Dobře trénovaný kůň tuto pomůcku nepotřebuje, ale pro naučení metody neckreining to může sloužit jako pomůcka. Pomůcky otěžemi při neckreiningu doprovází pomůcky holeněmi. Chceme- li např. projet oblouk doprava, přiložíme koni ke krku levou otěž. Levá holeň lehce tlačí na bok koně a pravou držíme od koně. Takto umožníme koni jít směrem doprava. V obratu nesmí jít kůň takzvaně "po pleci". Obě ramena jsou kolmo ke hřbetu. Trup koně může být lehce ohnut.

PRÁCE - Jízda na koni ve westernovém stylu vyniká nejlépe, když pozorujeme jezdce s koněm při práci s dobytčím stádem. V kategorii práce rozlišujeme následující části: working cowhorse a cutting.

Working cowhorse
Zde musí kůň projevit svou schopnost zvládat práci na ranči, projevit nejen reiningové kapacity, ale také ukázat, že má vlastnost zvanou "cow sence". To znamená, že kůň je schopen rychleji myslet a manévrovat nežli telata a krávy ve stádě. Závod se skládá opět ze dvou částí: dry work, který je bez stáda a podobá se zkoušce reiningu, a fence work, to je opravdová práce se stádem. Při fence work se do arény vpouští tele. Kůň musí udržet tele pod kontrolou na krátké stěně arény a následně dvakrát přehnat podél dlouhé stěny. Nakonec musí tele nahnat doprostřed arény a jednou kolem něho objet kruh v obou směrech.


Cutting
Při cutting musí jezdec s koněm odpojit jedno předem určené tele ze stáda a udržet ho mimo něj.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Líbí se ti tento článek?

Ano
Trochu
Ne

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama