Srpen 2010

Cval

5. srpna 2010 v 14:17 | Shery |  Chody koně
Pracovní cval je třídobý chod a pořadí úderů kopyt se mění podle toho, na kterou nohu kůň cválá. Pokud kůň cválá doleva,pak je pořadí končetin; pravá zadní, společně levá zadní a pravá přední a pak následuje levá přední, která se nazývá "vedoucí končetina".Pokud kůň cválá doprava, je pořadí levá zadní, pravá zadní a levá přední společně a pak je "vedoucí končetinou"pravá přední. Pokud kůň cválá například v kruhu doprava s nesprávným nohosledem vlevo,cválá na špatnou nohu a je nevyvážený. Tento cval se nazývá revers neboli kontracval. Úmyslný kontracval je však drezurní cvik,při kterém se záměrně po koni vyžaduje cval na "nesprávnou nohu". V rámci cvalu opět existuje několik variací: střední, pracovní,sebraný a prodloužený cval, podobně jako je tomu u klusu. Těchto variací se dosahuje různým stupněm akce a délkou kroku.

Pracovní cval: základní cval pro práci na jízdárně, spíš pomalejší, není vyžadováno takové shromáždění.

Shromážděný cval: nejvznosnější a nejpomalejší cval, kdy co největší podíl váhy nesou zadní končetiny, záď je snížená, ohnutí zadních končetin je větší, pohyb budí dojem směru do kopce.

Střední cval: cvalové skoky jsou delší, fáze vznosu trvá déle, kůň musí celkově prodloužit rámec.

Prodloužený cval: maximální možné prodloužení cvalových skoků. Nezáleží na rychlosti, ale na délce cvalových skoků.

Kontracval je požadovaný cval na opačnou stranu, než je pro koně přirozené (např. cval vlevo na oblouku doprava), předvádí se v drezurních soutěžích.

Křižování znamená, že kůň cválá předními končetinami na jinou stranu než zadními - například levá zadní - pravá zadní + pravá přední - levá přední, přičemž správně by mělo být levá zadní - pravá zadní + levá přední - pravá přední. Tento cval je pro jezdce nepohodlný, negativně ovlivňuje stabilitu koně a má nežádoucí vliv na další rozvoj koně. Odbornou a trpělivou prací na lonži lze odstranit. Vyskytuje se hlavně u mladých nebo nepřiježděných koní.

Zdroj: Wikipedie

Mimochod

5. srpna 2010 v 14:15 | Shery |  Chody koně
Někteří koně, například americký jezdecký kůň, mají schopnost se pohybovat dvoudobým chodem, při němž se končetiny pohybují tak, že jde například vnitřní přední a vnitřní zadní a následným současným pohybem vnější přední a vnější zadní končetiny. Tímto zvláštním chodem je kůň schopen běžet rychleji než při normálním klusu a je také pro jezdce hladší. Koně,kteří se pohybují mimochodem, jsou vynikající pro pohodlnou jízdu na dlouhé vzdálenosti.Existuje mnoho různých mimochodů, které jsou specifické pro specifická plemena,většinou americká, jihoamerická a asijská, ačkoli je zde i islandský poník, který má několik typů mimochodu včetně rychlého (tölt). Je to velmi rychlý čtyřdobý chod. Má se za to, že mimochod moderní koně zdědili prostřednictvím vlivu starošpanělských koní, zvláště již zmizelého plemene Spanish Jennnet.