Říjen 2010

Vaše stránky

28. října 2010 v 8:17 | Shery |  Místo pro vás
Sem (do komentářů) můžete psát adresy na vaše stránky.
Mělo by to vypadat takto:

Přezdívka: Shery
Adresa: www.zivotskonmi.blog.cz
O čem je: o koních

Koně bez uzdečky

24. října 2010 v 8:32 | Shery |  Zajímavosti
Uzdečka je součást výstroje, která se nasazuje koni na hlavu, drží udidlo v hubě a používá se k ovládání koně. Na koních, kteří se naučili výborně reagovat jen na sed, nohy a hlas jezdce, se dá jezdit i bez uzdečky. Existují speciální soutěže, na kterých se překážky nebo reiningové cviky absolvují bez uzdění.

Mezinárodní jezdecká federace

23. října 2010 v 17:22 | Shery |  Zajímavosti
  • Fédération Equestre Internationale (FEI), založena roku 1921, je Mezinárodním olympijským výborem uznávaná jako mezinárodní orgán řídící jezdecký sport. Vrámci FEI existuje 135 přidružených národních federací.
  • FEI je jedinou organizací, která může schvalovat předpisy a mezinárodní soutěže (včetně olympijských her) v drezuře, parkuru, všestranosti, vozatajství, vytrvalosti, voltiži, reiningu a parajezdectví (pro tělesně postížené)
  • V roce 2006 se nejvíce soutěží pořádalo ve Francii, následované Německem a Spojenými státy.
  • Největší disciplínou co do počtu soutěží schváných FEI je parkur, dále následuje všestranost, vytrvalost, drezura, vozatajství, reining, voltiž a parajezdectví.
  • FEI klade velký důraz na humánní zacházení s koňmi a v jejím etickém kodexu stojí:
,,Ve všech stupních přípravy a výcviku sportovních koní musí mít pohoda a zdraví koně přednost přede všemi dalšími požadavky."

Koňské mléko

23. října 2010 v 12:57 | Shery |  Zajímavosti
  • Koňské mléko je považováno za bohatý zdroj minerálů a vitaminů, je snadno stravitelné a má pouze 1,5% tuku na rozdíl od mléka kravského, které má 3,7%.
  • Koňské mléko se doporučuje jako účinná 28denní očistná kúra, posilující imunitní systém a zvšující hladinu energie. Může mít i projímavé účinky.
  • Ve Spojených státech jsou horlivými výrobci koňského mléka farmáři z řad amenitů.
  • Koňské mléko bylo za 1. světové války rozšířené v Německu a dnes se v některých částech západní Evropy konzumuje jako delikatesa.
  • Kumys je oblíbený mongolský nápoj, obsahující malé množství alkoholu, který se vyrábí zkvašením koňského mléka.
  • Belgický tažný kůň a halinger jsou dvě plemena využívaná farmáři k produkci mléka. Existuje dokonce Mlékařská asociace belgického koně, dohlížející na kvalitu mléka.
  • Výrobky z koňského mléka zahrnují také jogurty, zmrzlinu a likér.
  • Dojení koní může být poněkud nebezpečné, protože dojič se musí natáhnout vysoko mezi mrštné nohy, které mohou kopat.
  • Typický dojící den zahrnuje pět dojení po 2,5 hodinách, přičemž z každého dojení se získá pouze 1/4 - 1/2 litru mléka. Proto je tato delikatesa dost drahá.

Mohou koně zvracet?

21. října 2010 v 22:07 | Shery |  Zajímavosti
Nemohou, protože svalový svěrač na vstupu do žaludku brání potravě, aby se vracela do jícnu, a zvracení tak téměř úplně znemožňuje.

Líbí se ti můj blog??

18. října 2010 v 20:57 | Shery |  Ankety

Olympijské sporty

17. října 2010 v 22:01 | Shery |  Jezdecké disciplíny
Skokové soutěže

Na začátku skokových soutěží byly hony. Při zkouškách koní pro honební jízdu byly použity poprvé v Dublinu v roce 1868 prvky ,,vysoký skok" a ,,daleký skok". V roce 1881 zde byla postavena stálá skokanská dráha a skokové soutěže se začaly rozvíjet jako samostatný sport. V roce 1990 byly ve Francii zařazeny skokové soutěže do olympijských her.


Drezúra

Drezúrní soutěže se vyvinuly v 15. až 18 století z vysoké školy, která byla oblíbená na evropských královských dvorech. Pohybové prvky, které byly původně vyvinuty pro bitevní účely, byly kombinovány s předváděním jezdeckého umění, jež mělo prokázat vnitřní oheň, obratnost a poslušnost koně i zručnost jezdce.


Military

Původ military sahá na bitevní pole, protože se vyvinulo jako vytrvalostní jízda, používaná při zkouškách vojenských jezdeckých koní. Na začátku 20. století se konala ve Francii první třídenní military soutěž.
Začínala drezúrou, pak následovala vytrvalostní krajinná jízda a byla završena skokovou soutěží. V té době se jednalo o čistě vojenskou soutěž a do konce 2. světové války se jí nemohli účastnit civilisté. Do olympijských her bylo military poprvé zahrnuto v roce 1912 a patří k povinným zkouškám koní.


Parkur

17. října 2010 v 20:05 | Shery |  Jezdecké disciplíny
Parkurové skákání

- je sport, ve kterém se jezdec na koni snaží v co nejkratším čase a s co nejmenším počtem chyb projet trasu s překážkami. Parkur má úzkou souvislost s drezurou, kůň musí být velice dobře přiježděn a musí důvěřovat jezdci.

Stupně obtížnosti

V parkuru existuje několik stupňů obtížnosti od nejlehčího ZM po nejtěžší TT. Každý stupeň má danou výšku překážek, přes které kůň skáče, určená je i maximální délka a počet skoků a kombinací, předepsané je i tempo. Velmi často se v parkuru přistupuje k rozeskakování - pokud víc soutěžních dvojic dokončí parkur bez chyby (a podle propozic soutěže nerozhoduje čas), tyto dvojice se zúčastní ještě jednoho parkuru, který je většinou kratší a o něco obtížnější. 

OznačeníPopisVýška v cm
ZMzákladní malé   80 - 90
Zzákladní   100
ZLzákladní lehké   110
Llehké   120
Sstřední   130
ST      středně těžké   140
Ttěžké   150
TT (skoky mohutnosti)velmi těžké   160


Výstroj jezdceVýstroj koně
- jezdecká přilba s tříbodovým úchytem- skokové sedlo (na rozdíl od všestranného sedla má méně hluboké posedlí, nižší zadní rozsochu, výraznější kolenní opěrky a bočnice tvarované více dopředu)
- jezdecké sako (černé, tmavě modré nebo tmavě zelené, červené)- třmeny - dobré jsou s šikmým třmenovým můstkem, nebo tzv. bezpečnostní (pokud se jezdci při pádu zachytí noha, třem vypadne z úchytu)
- jezdecká košile s bílou vázankou- podbřišník - při vyšších stupních je vhodný tzv. okopávací kryt, který zabrání, aby se kůň při skoku kopl do břicha
- rajtky (bílé, ale ženy mohou mít i béžové)- kamaše pro koně - jsou nutné, aby se kůň nezranil na nohou, když skáče a shodí překážku či jinak upadne
- jezdecký bičík (maximálně 75 cm dlouhý)
- vysoké kožené jezdecké boty, nebo chapsy předepsané na závody
Penalizace

Skokové soutěže jsou zpravidla rozhodovány podle dvou stupnic a to podle stupnice A a podle stupnice C.
ProhřešekTrestné body - stupnice A
Trestné sekundy - stupnice C
1. neposlušnost4žádné
2. neposlušnostvyloučenížádné
poboření překážky44, 3 v rozeskakování
pád koně či jezdcevyloučenívyloučení
překročení stanoveného času1/4 za každou započatou sekundučas není stanoven
překročení přípustného časuvyloučení120/180/vyloučení


Překážky

Dvoufázové skákání -  parkur se skládá ze dvou částí, pokud dvojice překoná první část bez chyby, hned pokračuje druhou částí, vítězí dvojice, která projela obě fáze a nasbírala nejnižší počet trestných bodů
Honební skákání - soutěž hodnocená podle tabulky C (chyby se přepočítají na trestné sekundy)
Soutěž do první chyby - Soutěž končí první chybou dvojice.
Volba dráhy - jezdec sám určuje, v jakém pořadí bude překážky skákat, musí překonat všechny a ve správném směru
Skok mohutnosti - skáče se pouze jedna překážka, která se neustále zvyšuje. Vítězí dvojice, která překoná nejvyšší skok

Drezurní obdélník

15. října 2010 v 19:46 | Shery |  Zajímavosti
  • Jízdárna pro drezuru se nazývá drezurní obdélník. Existují dva rozměry: malý a klasický. Malý obdélník měří 20 x 40 m. Klasický obdélník měří 20 x 60 m.
  • Na obdélníku jsou rozmístěné značky (písmena) pro snazší orientaci při provádění pohybů úlohy. Tyto značky zároveň pomáhají rozhodčímu odhadnout přesnost provedení pohybu a splynutí jezdce s koněm.
  • Nikdo přesně neví, podle čeho byla písmena kolem drezurního obdélníku zvolena, ale oblíbenou teorií je, že každá z nich představuje první písmeno titulu dvořena v německém císařství, přičemž poředí písmen sleduje postavení od nejvyššího po nejnižší.
Nemůžete si písmena popořadě zapamatovat?
Písmena (A, K, E, H, C, M, B, F) kolem malého drezurního obdélníku si zapamatujete takto:

PO SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK:
  • Až K Evropě Honem Cválej, Můj Bělostný Fénixi.
  • A Když Elsa Hodně Cválá Musí Být Fit.
PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK:
  • Frčí, Běží, Mete, Cválá Hrdý Eclipse K Anglii.
          (Eclipse byl, slavný, nikdy neporažený dostihový kůň z 18. století)

Jestli vám tyto věty nevyhovují, tak si vymyslete samozřejmě svoje

Řeč těla

15. října 2010 v 16:30 | Shery |  Řeč těla
Ve volné přírodě koně používají ke komunikaci se stádem řeč těla. Kůň, který je vystaven něčemu znepokojivému nebo potencionálně nebezpečnému, tuto hrozbu vyhodnotí a zareaguje podle toho, jak vnímá závažnost situace.

  1. Znepokojení: Kůň zvedne hlavu a pozorně poslouchá. Nastraží uši a otočí je dopředu, roztáhne nozdry, aby mohl nasát případné pachové informace a doširoka otevře oči, aby viděl co nejvíce.   Cítí-li se ohrožený, začne nervózně couvat a hrabat kopyty a zároveň se stále snaží zjistit co se děje. Může také frkat, zvedat ocas a odskakovat a poté se buďto otočí a odcválá nebo bude hrozbě čelit.
  2. Hrozba útokem: Cítí-li se kůň ohrožen jiným koněm, může dát najevo agresi. Projeví ji tak, že vysune hlavu dopředu, sklopí uši, nozdry stáhne dozadu a někdy také vycení zuby. Jestliže ohrožení pokračuje, kůň může vyskočit kupředuse sníženou hlavou a nataženým krkem, připraven vyrazit proti nepříteli.
  3. Útok: Jestliže se vetřelec nestáhne, může mezi koňmi dojít k boji. Při něm se navzájem koušou, kamkoli dosáhnou. Zjména hřebci se často postaví na zadní a snaží se dopadnout předníma na hřbet protivníka a povalit ho na zem, kde jej mohou podupat a pokopat. Někteří koně, zvláště klisny, do sebe spíš couvají a útočí zadníma nohama.

Hlasové povely

15. října 2010 v 15:51 | Shery |  Zajímavosti
  •  Koni můžete dávat pobídky do chodu nebo zastavení také hlasem. Velíme např. ,,krok", ,,klus", ,,cval" nebo ,, stát" nebo prstě jen zamlaskáme.
  • Hlasitých, ostrých zvuků se koně bojí, tiché, měkké je uklidňují.
  • Chcete-li vypadat zkušeně, nekřičte na koně ,,hyjé" ani ,,prrr". To se hodí leda na vůz, jezdci tyhle povely nepoužívají. Postačí je zamlasknutí.

Co je dneska za den??

12. října 2010 v 14:22 | Shery |  Ankety

Jízdárenské cviky

5. října 2010 v 15:47 | Shery |  Výckvik jezdce

Jízdárenské cviky

Velký kruh.

Velký kruh
- kružnice o průměru 20 m
- se jezdí buď tak, že se obvod kruhu dotýká jízdárny ve třech bodech (střed krátké stěny na jedné nebo druhé straně jízdárny a dva body protilehlých dlouhých stěn), nebo pouze ve dvou bodech (pokud se jezdí tak, že střed kružnice je současně středem jízdárny. V tomto případě se velký kruh dotýká středů dlouhých stěn).
Malý kruh.

Malý kruh
- jezdí se předepsaným průměrem (10, 8, 6 m), kůň se pohybuje na jedné stopě
- pokud nebyl určen počet kruhů, jezdí se pouze jednou.
Obloukem změnit směr.
Obloukem změnit směr
- v počátku je to poloviční malý kruh, poté je kůň na rovné čáře veden zpět na stěnu obdélníku
- při tomto cviku se odpoutáte od stěny v místě, kde vás zastihl povel, jedete směrem dovnitř a začnete provádět oblouk nejméně o poloměru 3 metrů
Vlnovka o třech obloucích.
Vlnovky
- zpravidla začínají v polovině krátké stěny (v A nebo C), počet oblouků je předepsán
- podle délky jízdárny a stupně přiježděnosti koně může být vlnovka o dvou, o třech nebo i o čtyřech obloucích na dlouhé stěně.
Od stěny ke stěně.
Od stěny ke stěně
- od stěny ke stěně se jezdí na dlouhých stěnách od prvního písmene dlouhé stěny přes X do prvního písmene před krátkou stěnou obdélníku
Diagonálně změnit směr.

Diagonálně změnit směr
- změnit směr je cvik, při kterém se mění směr ježdění po úhlopříčce přes střed jízdárny
- diagonála se vždy začíná na konci krátké stěny obdélníku
- když se diagonála jede v klusu, v bodě X si musíte změnit nohu na kterou jedete
V kruhu změnit směr.
V kruhu změnit směr
- jezdí se na velkém kruhu (průměr 20 m), při přestavění do směru je kůň srovnán
- začátek je nejvhodnější ve středu krátké stěny
- první oblouk (průměr asi 10 m), převedení koně na opačnou ruku, druhý oblouk (průměr také 10 m).
Půl jízdárny.
Půl jízdárny
- jezdí se přes B X E nebo E X B
- jezdec mění směr
Ze středu.
Ze středu
- jezdí se z bodu A přes X do C, nebo z bodu C přes X do A (začátek i konec ve středech krátkých stěn)
- může být i se změnou směru
Dva velké kruhy.
Dva velké kruhy
- začíná jezdec, který je před středem krátké stěny (před A nebo C), jezdci opisují kružnice o průměru 20 m
Kruh zmenšit
- začátek i konec libovolný
- průměr nejmenšího kruhu 10m
- za stupňovitého přenášení váhy obracíme koně dovnitř pomocí vnitřní otěže za podpory vnější holeně
Kruh zvětšit
- průměr velkého kruhu je 20 m

Italský chladnokrevník

4. října 2010 v 15:19 | Shery |  Plemena

Všeobecná charakteristika

Stavba těla: Krk je krátký, silný, na bázi značně široký, hříva dlouhá bohatá. Nohy jsou krátké a svalnaté, ale nikoli přehnaně masivní, nemívají však příliš dobré klouby. Na spěnkách je hrubý rous.
Hlava: Na tažné plemeno je poměrně malá a jemná, má malé špičaté uši, široké čelo, přátelské, jasné oči a široce roztažitelné nozdry.
Barva: Převládají játroví ryzáci s hřívou barvy lnu, bohatou kšticí a hustým ohonem, vyskytují se však i červení, rezaví a modří bělouši, normální ryzáci a hnědáci.
Výška: Od 14.2 do 16 pěstí.

Italský chladnokrevník
Italský chladnokrevníkŠvýcarský teplokrevník

4. října 2010 v 14:58 | Shery |  Plemena

Všeobecná charakteristika

Stavba těla: Elegantní, kvalitní kůň, připomínající anglického plnokrevníka střední velikosti.
Hlava: Velmi dobře vyvážená, pohledná s rovným nebo slabě konvexním profilem. Uši jsou středně dlouhé, oči posazeny daleko od sebe, citlivé chřípí nese široce rozšířené nozdry.
Barva: Jsou povoleny všechny čisté barvy, přípustné jsou i bílé odznaky na hlavě a na nohách.
Výška: Vprůměru se pohybuje okolo 16 pěstí.


Prosííím !!

3. října 2010 v 16:05 | Shery |  Aktuálně
Byla bych vám moc vděčná, kdyby jste (jestli jste ještě neklikli) klikli nahoře nad rubrikama na smajlíka prosííííím.
PS: každému kdo klikl mooooc děkujííí !!!

Tvůj zážitek

3. října 2010 v 16:00 | Shery |  Místo pro vás
Sem můžete psát (do komentářu), jaký byl váš nejlepší nebo naopak nejhorší zážitek z koňského prostředí.
PS: za vaše příběhy budu strašně moc ráda, takže prosím pište !!