Červen 2011

Vývoj koně

2. června 2011 v 19:10 | Shery |  Anatomie koní
 • První předkové koně byly na zemi už před 60 miliony lety. Vývoj časově zhruba odpovídá i vývoji lidí.
 • Teprve před 1 milionem let se kůň vyvinul tak, jak ho známe dnes.
 • Z toho 1 milion let více jak 980 tisíc let sloužil primitivním předkům lidí jen jako potrava.
 • První jeskynní malby koní jsou staré 20 tisíc let.
 • Před 4 až 6 tisíci lety začalo v evropských stepích ochočování a zdomácnění koní.
 • Lidé přestali být závislí na jednom místě, díky koním mohli cestovat za jídlem, vyhrávat bitvy, setkávat se s jinými národy. Možná, ale spíše určitě, by lidé bez koní nedospěli do dnešní civilizace.
EOHIPPUS - Měl velikost lišky, na končetinách měl 5 prstů, žil převážně v lesním a bažinatém prostoru (60 miliónů let)
MESOHIPPUS - Byl větší, měl delší nohy a chrup vhodný ke žvýkání rozmanitější, ale stále ještě měkké potravy. Na všech končetinách měl po 3 prstech (40 miliónů let)
MIOHIPPUS - Byl dost podobný Mesohippovi. Krk,uši a čenich se mu prodloužily a oči se posunuly k temeni (30 miliónů let)
MERYCHIPPUS - Postranní prsty na jeho končetinách byly zakrnělé a váhu těla nels pouze prostřední prst. Měkké nášlapné polštářky na prstech zmizely, prodloužil se mu krk a končetiny, hřbet měl delší a rovný. Lebku měl větší a mohutnější (20 miliónů let)
PLIOHIPPUS - Měl již proporce podobné jako dnešní koně. Jediný prst pokrývalo rohovité kopyto, oči se posunuly k vrcholu hlavy a zuby se přizpůsobily pastvě. Hřbet měl rovný,s neznatelným kohoutkem. Na zádech měl úhoří pruh a pravděpodobně měl zebrované končetiny (10 miliónů let).

Vylučovací soustava

2. června 2011 v 19:06 | Shery |  Anatomie koní
Slouží k vylučování odpadních látek vzniklých při látkové výměně v organismu. Skládá se z ledvin a z vývodných cest močových.

Ledviny
- jsou párový orgán, uložený v dutině břišní v bederní oblasti po obou stranách páteře
- levá ledvina má tvar fazolovitý a pravá srdčitý (tato zvláštnost je pouze u koně)
- jejich barva je červenohnědá a mají hladký povrch. Jsou obaleny vazivovým obalem a tukovým pouzdrem, který chrání ledviny před chladem a proti otřesům. Na vnitřním okraji je zářez, tzv. ledvinová branka, kterou do každé ledviny vstupuje tepna a vycházejí žíly a močovod.

 • Na průřezu ledvinou vidíme dvě rozdílné vrstvy. Vnější červenohnědá je ledvinová kůra (tzv. vrstva korová), pod ní je uložena světlejší, paprskovitě uspořádaná ledvinová dřeň (vrstva dřeňová) a mezi nimi je hustá síť krevních cév.
 • Průřez ledvinou
 • Základní stavební a funkční jednotkou ledvin je NEFRON:
 • je to kanálek, který začíná v kůře ledvin jako klubíčko krevních vlásečnic, nbl. glomerulusobalený Bowmanovým pouzdrem a dohromady tvoří ledvinové tělísko. Dále pokračuje jako stočený kanálek 1. řádu, pak následuje Henleova klička a stočený kanálek 2. řádu a nakonec ústí do sběrného kanálku. Jednotlivé sběrné kanálky se napojují na močovod, který odvádí moč do močového měchýře.
 • délka jednoho nefronu je 8 - 12 cm.

  Nefron
 • M
 • Moč je žlutá, vazká, zakalená tekutina charakteristického zápachu, která obsahuje ve vodě rozpuštěné zplodiny látkové přeměny (čpavek, kys. močová, chlorid sodný).
 • Tvoří se v ledvinovém tělísku. Céva přivádějící krev je širší než céva, kterou krev z klubíčka odchází, proto je tlak v cévním klubíčku vysoký, což umožňuje filtrování krve. Tento filtrát je prvotní moč, která kromě vody obsahuje také živiny a soli významné pro organismus. Tyto látky se v ledvinových kanálcích vstřebávají zpět do krve a tekutina se mění na definitivní moč
 • Z ledvin moč odchází močovody do močového měchýře. Při naplnění se jeho stěny napnou a podráždí nervové zakončení. Svalovina stěny močového měchýře se stahuje, svěrač se uvolní a zvíře močí.
 • Množství vyloučené moči závisí na druhu krmiva, množství přijaté vody a také na zdravotním stavu zvířete. Kůň vyloučí přibližně 5 - 8 litrů za den.
 • Močové cesty
 • - zajišťují odvod moče z ledvin, její shromažďování a následný odvod z organismu
 • tvoří je:

 • močovody
- jsou to trubice z hladké svaloviny, jimiž moč odchází z ledvin do močového měchýře

 • močový měchýř
 • je to vak uložený na dně pánevní dutiny, u samic pod dělohou a u samců pod konečníkem


 • shromažďuje se v něm moč

 • močová roura
 • navazuje na močový měchýř a odvádí z něj moč


 • u samic vyúsťuje do poševní předsíně, u samců je vývod společný pro močové a pohlavní ústrojí


 • je ukončena kruhovým svěračem